برس بین دندانی بامبو

فکر کن
 
موی بدون بامبو بامبو بدون برس BPA روی مسواک بین دندانی به آرامی بینی های پنهان شده بین دندان های شما را گرفته و از بین می برد ، در حالی که دستگیره بامبو هندلینگ مداوم و همچنین برخی از اتاق های تنفس را برای طبیعت مادر تضمین می کند.
در صورت نیاز ، چوب بین دندانی به شما کمک می کند و دزدکی حرکت می کند و شما را از هر چیز آزار دهنده راحت می کند. تا بتوانید آن لبخند تابناک را به رخ جهانیان بکشید.

✠”ï¸ بسته بندی سازگار با محیط زیست
✠"ï¸ وگان
ï¸ ”ï¸ بی رحمی رایگان
✠”ï¸ دندانپزشک تأیید شده است
<1>