انتخاب نخ دندان

با انتخاب نخ دندان که از سلامت دندان پشتیبانی می کند ، بقایای غذا و پلاک را پاک کنید. خلال دندانی وجود دارد که با راهنمایی های کوچک مسواک ساخته می شود تا به طور مثر تجمع را از بین ببرد و همچنین نخ دندان هایی که بین دندان ها تمیز می شوند بدون اینکه ناراحتی استفاده از نخ های رشته ای سنتی باعث ایجاد آن شود.