قلم مو بین دندانی L شکل

مس برس بین دندانی L شکل برای از بین بردن پلاک بین دندانی در دندانهای پشتی مناسب است
میزان حذف پلاک با استفاده ترکیبی از مسواک به 95٪ بهبود می یابد!

قلم مو بین دندانی L شکل با گردن بلند برای رسیدن به دندان های پشت.

میزان حذف پلاک با استفاده ترکیبی از مسواک به 95٪ بهبود می یابد!

فقط مسواک زدن با مسواک ، در حالی که فقط 58٪ از پلاک های بین دندان ها را تمیز می کنید ، L Shaped Interdental Brush و مسواک قادر به پاک کردن پلاک تا 95٪ هستند.

میزان حذف پلاک با استفاده ترکیبی از مسواک به 95٪ بهبود می یابد!
 
اولویت اول "قابلیت استفاده"

(1) نوک موی نرم هنگام ورود به شکاف ها ، بار لثه را کاهش می دهد.

(2) کلاه های قابل حمل به هم متصل شده اند.

صاف وارد کنید یا از طرف زبان یا طرفین را چک کنید
<1>